کارت خرید

70,000ریال
ماهانه
Plan-C
مقدار فضا
500 مگابایت
پهنای باند
نامحدود
تعداد دامین
نامحدود
حساب FTP
نامحدود
ساخت ایمیل
نامحدود
ساخت دیتابیس
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
160,000ریال
ماهانه
Plan-D
مقدار فضا
1گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
تعداد دامین
نامحدود
حساب FTP
نامحدود
ساخت ایمیل
نامحدود
ساخت دیتابیس
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین